Effektivisera kylningen av ditt datacenter
- halverade energikostnader och ökad hållbarhet som resultat!
 

För att kyla bort överskottsvärme från exempelvis IT-utrustning eller för att upprätthålla ett stabilt inomhusklimat i värmealstrande verksamhet används olika tekniker och system. Dessa utrustningar är ofta energikrävande men kan med olika åtgärder göras mer energieffektiva.

Coromatic driver ett program för att hjälpa våra kunder att bli mer energieffektiva och vi vill ha kontakt med dig som har utrustning som kan kompletteras med varvtalsstyrning och därigenom bli mer energieffektiva. Det är inte ovanligt att vi ser förbättringar med mer än en halverad energianvändning till en låg investeringskostnad.

Energieffektivisering med hjälp av varvtalsstyrning
För att förbättra äldre klimataggregats (CRAH/CRAC) energianvändning kan deras fläktmotorer kompletteras med varvtalsstyrning genom frekvensomriktare. Traditionellt har dessa system dimensionerats för fullt kapacitetsutnyttjande, det vill säga att fläktmotorer körs på full effekt och rätt temperatur regleras med ventiler eller spjäll. Det gör att det finns ett överutnyttjande av energi som går att spara genom varvtalsstyrning.

Hur går det till?
För att bedöma möjlig energibesparing och bästa placering av frekvensomriktare behöver en mätning och analys genomföras på plats. Serviceingenjören undersöker placeringsmöjligheter, kablage och eventuella risker för störning. Därefter dimensioneras frekvensomriktare och eventuellt tillkommande installationsmaterial planeras.

Denna mätning och dimensioneringen kompletteras med en analys av luftcirkulationen i den aktuella lokalen och optimal placering av extern temperaturgivare planeras. Därefter tas ett förslag till installation fram och presenteras. Installationen kan med fördel kompletteras med en översyn av fläktarnas funktion och kondition såväl som eventuella kompletteringar av luftcirkulationsfrämjande golvplattor och täckplåtar etc. Installationen genomförs och funktionen kontrolleras i form av att rätt temperatur erhålls till en lägre energiförbrukning.

Bakgrund
Coromatic är nordisk marknadsledare och levererar lösningar för kritiska anläggningar för att garantera verksamhetens kontinuitet. Vi ser till att våra kunder kan lita på verksamhetskritisk infrastruktur. Vi erbjuder tillförlitlig verksamhet dygnet runt, veckans alla dagar, under hela livscykeln. Genom våra energitjänster hjälper vi kunder att genomföra energieffektiviserande åtgärder för minskad miljöpåverkan genom lägre CO2-utsläpp och reducerade driftkostnader. 

Kontakta oss idag!
 

Vill du ha Coromatics nyhetsbrev?

Anmäl dig här för att ta del av våra nyhetsbrev, information om framtida event, seminarier med mera.

Om Coromatic

Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för Critical Facilities, som exempelvis datacenter. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att på ett energieffektivt sätt, säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation.
 

Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor. 

Coromatic har drygt 530 anställda i Norden och resten av världen och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.

Coromatic HK, Norrbyvägen 32, 168 69 Bromma, Stockholm |
08-564 605 90  | info@coromatic.se  | coromatic.se |  © Coromatic
DanmarkFinland | Norge | Sverige
Detta e-postmeddelande är skickat till charlotte.geeber@coromatic.se  | Avregistrera