Nordnet väljer Coromatic för all verksamhetskritisk infrastruktur

Nordnet, som kommer att flytta sitt nordiska huvudkontor till ett helt nytt kontor i Tullhuset i Stockholm, har anlitat Coromatic för att designa och installera all verksamhetskritisk infrastruktur som el, datakommunikation och mobiltäckning i byggnaden. Kontoret byggs om för att möta de högt ställda krav på tillgänglighet och design som Nordnet har. Totalt kommer ca 400 personer att arbeta från det nya kontoret.

Coromatic säkrar avbrottsfri kraft till vården i Region Östergötland

Coromatic har vunnit en offentlig upphandling och tilldelats ett ramavtal för Region Östergötland avseende leverans av totalentreprenad för UPS-system (uninterruptible power supply) för avbrottsfri kraft. UPS-systemen säkerställer att elförsörjningen fortsätter att fungera vid exempelvis ett strömavbrott, något som i vården är helt livsavgörande.

Hur energieffektivt är ert datacenter – dags att energioptimera?

Vår målsättning är att använda minsta möjliga energi för bästa möjliga affärsresultat – energioptimering! Vi hjälper våra kunder att optimera sin anläggning på en rad olika sätt. Vi har för närvarande ett program där vi ser över äldre kylsystem och installerar effektivare hantering av fläktar. Vi genomför fortlöpande projekt för värmeåtervinning där restvärmen går till byggnaden eller fjärrvärmenätet och vi erbjuder tjänster för att identifiera vilka energiåtgärder som kan vara effektiva för ert datacenter.

Coromatic säkrar hållbar elförsörjning i pilotprojekt med E.ON på Österlen

I oktober invigdes Sveriges första lokala energisystem i Simris på Österlen av Jennie Nilsson, ordförande för regeringens näringslivsutskott. Energisystemet består av 100 procent förnybar och lokalt producerad el. Projektet, som drivs av energijätten E.ON med Coromatic som en av parterna, har bestått i att planera, bygga, installera och säkra driften för de 140 hushållen i byn med hjälp av sol- och vindkraft utan tillgång till det nationella elnätet.

Vårt serviceerbjudande

Vi gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet, utan avbrott. Datakommunikation och kraftförsörjning är idag helt avgörande för de flesta organisationer. I en digitaliserad värld finns det helt enkelt inte utrymme för varken strömavbrott eller avbrott i datakommunikationen. Coromatic hjälper organisationer att säkra tillgängligheten till kraftförsörjning och datakommunikation 24/7/365.

Event och seminarier

Coromatic arrangerar ett flertal seminarier och event runt om i landet varje år. Vi deltar också i evenemang arrangerade av andra organisationer. Titta gärna in här lite då och då, här hittar du uppdaterad information om vad som är på gång.

Om Coromatic

Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för Critical Facilities, som exempelvis datacenter. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att på ett energieffektivt sätt, säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation.

Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor. 
 
Coromatic har drygt 530 anställda i Norden och resten av världen och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.

Coromatic HK, Norrbyvägen 32, 168 69 Bromma, Stockholm |
08-564 605 90  | info@coromatic.se  | coromatic.se |  © Coromatic
DanmarkFinland | Norge | Sverige
Detta e-postmeddelande är skickat till info@coromatic.se  | Avregistrera