Genom oavbruten drift 24/7 tillhandahåller vi hög tillgänglighet och produktivitet

Reflektioner från vår VD Erik Bertman

Debatten i media går på högvarv runt byggnation av nya datacenter och hur Sverige skall klara av energiförsörjningen för alla dessa behov. Flera verksamheter börjar inse vad det kostar om man är utan kraftförsörjning och datakommunikation. Vi på Coromatic håller fast vid vår mission om att säkra våra kunders verksamhet 24/7 genom att se till att de har strömförsörjning och dataanslutning.

De första månaderna på 2019 stärker oss i tron att vår kompetens är viktigare än på mycket länge och jag tackar alla er kunder för ert förtroende. Vår senaste kundundersökning där många av er tycker till om Coromatic, så är det glädjande att se att vi för 4:e året i rad ökar vi i kundnöjdhet och är nu en bit över 8 på en skala 1-10.

Oplanerade avbrott i datacenter eller andra miljöer med kritisk infrastruktur kostar miljontals kronor varje år. Det ställs högre krav på drift och underhåll och det är en tydlig trend att fler och fler börjar titta på att hitta en partner som kan hjälpa till med drift och underhåll. Att kunna hålla kompetens över hela Norden och 24/7 service ger oss en möjlighet att hjälpa alla våra kunder med kompetens när det som bäst behövs.

Foto: Jordbruksverket

Coromatic bygger gemensamt datacenter åt Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
 

– Med det nya datacentret lägger vi en viktig grundsten för Jordbruksverkets fortsatta verksamhet som i allt högre grad digitaliseras. Vi gör det dessutom resurssnålt, både i relation till pengar och vår miljö då vi nu kommer att dela på datacentret med Skogsstyrelsen, säger Mali Jankovic, ansvarig för lokaler och fysisk säkerhet på Jordbruksverket.
 

Klimatsmart datacenter säkrar digitaliseringen av Trollhättan
 

Klimatsmart datacenter säkrar digitaliseringen av Trollhättan – Det nya datacentret har givit hela Trollhättan och regionen en än bättre möjlighet att dra alla fördelar av digitaliseringen, på ett hållbart och säkert sätt. Coromatic har varit en viktig partner i möjliggörandet av detta, avslutar Tom Nordal.

Fortlax datacenter, driftstabilitet och kostnadseffektivitet
 

Driftstabilitet och kostnadseffektivitet - Att undvika avbrott i verksamheten är helt avgörande för oss och för våra kunder. Därför har Coromatics uppdrag bestått i att säkra att vi inte får några avbrott, en målsättning som jag med glädje kan konstatera att vi uppnått, säger Anders Berglund Hansius, vd och grundare av Fortlax.

Tack för mycket givande möten på Elfack 2019

Dagar fyllda av spännande möten, föreläsningar och givande samtal.

Vill ni boka in ett möte med eller läsa mer om oss och våra erbjudnaden kan ni göra det här.

 

Om Coromatic

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.
 
Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. EQT är huvudägare till Coromatic.

Coromatic HK, Ranhammarsvägen 20, port C, 168 67 Bromma, Stockholm |
08-564 605 90  | info@coromatic.se  | coromatic.se |  © Coromatic
DanmarkFinland | Norge | Sverige
Detta e-postmeddelande är skickat till email-address@domain.tld  | Avregistrera